Cursus SPSS

Cursus beoordeling

4.6/5

/ 8,9

In het kort

Wilt u alles over SPSS leren om het maximale rendement uit kwantitatieve onderzoeken te halen? Tijdens deze praktijkgerichte cursus gaat u kwantitatieve gegevens analyseren en presenteren. Daarnaast gaan we ook uw onderzoeksvaardigheden opfrissen en bijspijkeren. Om aan deze leerdoelstellingen te voldoen, gaat u voornamelijk aan de slag met praktische oefeningen die gebaseerd zijn op uw eigen praktijk.

Cursus SPSS: uw kennis en onderzoeksvaardigheden bijspijkeren om complexe statistische onderzoeken in SPSS Statistics uit te voeren

Is het tijd geworden om uw onderzoeksvaardigheden en praktische kennis van SPSS bij te spijkeren om geavanceerde kansberekeningen en complexe statistische onderzoeken uit te voeren? Wilt u ongestructureerde gegevens analyseren om betrouwbare conclusies op een professionele manier te presenteren? Wilt u alles over SPSS leren om het maximale rendement uit kwantitatieve onderzoeken te halen? Dan is deze cursus SPSS precies wat u zoekt. Voor zowel beginnende als ervaren statistici biedt deze cursus SPSS de unieke mogelijkheid om binnen een zeer korte periode fundamentele onderzoeksvaardigheden eigen te maken en waardevolle kennis van SPSS op te doen. Wacht daarom niet langer en schrijf uzelf in voor deze praktijkgerichte cursus SPSS van Global Training!

SPSS Statistics staat voor “Statistical Package for the Social Sciences” en is een geavanceerd en populair softwarepakket om complexe statistische vraagstukken te beantwoorden. En vergis uzelf niet, statistiek komt u in het dagelijkse leven veel vaker tegen dan u wellicht denkt. Zo wordt SPSS bijvoorbeeld ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe producten, oplossen van complexe wiskundige problemen, data science toepassingen en business intelligence (BI) vraagstukken. Met behulp van SPSS kunnen organisaties, onderzoekscentra en studenten bruikbare en waardevolle inzichten op een snelle en makkelijke wijze uit hun eigen data distilleren. En met deze nieuwe inzichten kunnen SPSS gebruikers toegevoegde waarde voor zichzelf creëren. Zo wordt SPSS allang niet meer in alleen de sociale wetenschappen toegepast, maar tegenwoordig ook in de marketing, marktonderzoek, beleidsonderzoek, fraudedetectie en data-analyse. Kortom, SPSS leent zich ervoor om geavanceerde statistische berekeningen uit te voeren op het gebied van de beschrijvende en toetsende statistiek.

Daarnaast beschikt SPSS ook nog eens over een gebruiksvriendelijke interface en een zeer groot aanbod aan functionaliteiten. Zo biedt SPSS Statistics diverse functionaliteiten aan op het vlak van beschrijvende statistiek, bivariate associaties, ANOVA, clustering, lineaire regressie, beslissingsbomen, lineaire modellen en bootstrapping. En om data op de juiste manier te kunnen verzamelen, analyseren en presenteren, biedt SPSS de volgende modules aan: Complex Samples, Data Preparation en Custom Tables. Mede door deze eigenschappen is SPSS Statistics inmiddels uitgegroeid tot het populairste data-analyse pakket om complexe kwantitatieve gegevens te analyseren en diepgaande onderzoeken uit te voeren. Niet voor niets heeft de statistische software van SPSS zich ontpopt tot een onmisbare tool binnen verschillende domeinen.

Tijdens deze praktijkgerichte cursus leert u het statistische data-analyseprogramma SPSS te gebruiken om professionele kwantitatieve onderzoeken uit te voeren. Dit houdt in dat u kwantitatieve gegevens gaat analyseren en presenteren. Daarnaast gaan we ook uw onderzoeksvaardigheden opfrissen en bijspijkeren. Om aan deze leerdoelstellingen te voldoen, gaat u voornamelijk aan de slag met praktische oefeningen die gebaseerd zijn op uw eigen praktijk. Hierdoor kunt u het geleerde de volgende dag al in de praktijk toepassen. Uiteraard leert u ook welke stappen in welke volgorde gezet moeten worden om het maximale rendement uit SPSS te halen. Hierbij is het onze insteek dat u niet alleen weet wat u moet doen, maar ook vooral de “waarom” daarachter begrijpt.

Deze training SPSS is onmisbaar voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met statistiek. Na het afronden van deze cursus SPSS kent u de belangrijkste ins en outs van het bekendste data-analyse softwarepakket ter wereld. Wacht daarom niet langer en schrijf uzelf vandaag nog in voor deze praktijkgerichte cursus SPSS van Global Training!

Doelgroep & voorkennis

Deze SPSS cursus is geschikt voor iedereen die te maken heeft met grote hoeveelheden ongestructureerde data en deze wil verwerken tot betrouwbare resultaten en overzichtelijke statistieken. Deze cursus SPSS is dan ook geschikt voor professionals die hun vaardigheden en kennis willen opfrissen, als studenten (HBO en WO) die een stevige basis in statistisch onderzoek willen leggen. Deze cursus SPSS is met name geschikt voor de volgende profielen:

 • Informatieanalisten
 • (Big) data analisten
 • Business analisten
 • Business intelligence (BI) analisten
 • Onderzoekers
 • Wiskundigen
 • Docenten
 • Accountmanagers
 • Statistische consultants
 • Studenten van het hoger onderwijs (HBO en universiteit)
 • Beginners die zich willen laten omscholen tot volwaardig statisticus

Specifieke voorkennis van SPSS of ervaring met andere statistische pakketten is niet vereist om aan deze cursus SPSS deel te nemen. Wel gaan we ervan uit dat u affiniteit met statistiek/data-analyse heeft en over een zelfstandige werkhouding beschikt.

Lesmaterialen, software en benodigdheden

Wij adviseren u om een eigen laptop mee te nemen. Mocht u niet over een eigen laptop beschikken, geef dit dan door aan uw opleidingsadviseur. Uw opleidingsadviseur zal voor een passende oplossing zorgen. Dit kan inhouden dat er voor u een laptop wordt gehuurd.

Wat ga ik leren?

Tijdens deze cursus SPSS (in 1968 door Norman Nie en Hadlai Hull ontwikkeld) leert u op een professionele manier statistische analyses uit te voeren, data te bewerken en resultaten te presenteren. In essentie krijgt u instrumenten en handvatten aangereikt om op een praktische manier statistische en kwantitatieve onderzoeken te voeren. De hoofdlijn van deze cursus SPSS bestaat dan ook uit een algemeen stappenplan voor het screenen, corrigeren en analyseren van data. Uiteraard maakt u ook kennis met de belangrijkste tabellen en bijbehorende grafieken.

We starten met een opfriscursus over statistiek en een uitgebreide rondleiding in SPSS. Hierbij worden de doelstellingen en methoden van analyse uitvoerig besproken. Dit heeft betrekking op zaken als het gebruik van SPSS en het invoeren van data. Vervolgens gaan we dieper in op onmisbare basics zoals missing values, syntax, output venster, string variabelen en meetniveaus. Aan het einde van deze eerste gedeelte zijn uw onderzoeksvaardigheden bijgespijkerd en kent u de gebruikersinterface van SPSS door en door.

Vervolgens gaan we dieper in op beschrijvende analyses en geavanceerde functies zoals tijdelijke selecties en split files. U doet hierbij eerst een grondige data screening aan de hand van tabellen en grafieken. Deze geven snel inzicht in uw data en eventuele problemen worden zo ook meteen zichtbaar. We gaan deze problemen eerst verhelpen alvorens u uw data verder gaat bewerken en analyseren. Ook bespreken we hoe u de juiste analyses en onderzoeksvragen opstelt. Aan het einde van deze tweede gedeelte heeft u geleerd op welke wijze data dient te worden geanalyseerd om daar conclusies uit te trekken. Ook worden de grafische mogelijkheden van SPSS tijdens deze module uitgebreid besproken.

Uiteindelijk gaan we uw kennis van SPSS uitbreiden met verschillende parametrische en non-parametrische toetsen. Er wordt verteld wanneer u welke toets moet gebruiken en wat de bijbehorende randvoorwaarden zijn. Zo worden bijvoorbeeld de Chi-kwadraat toets, de t-toets, de significantietoets en de correlatietoets behandeld. Ook de verschillende ANOVA’s en hun uitvoering worden besproken.

Tijdens de lesdagen worden onder andere de onderstaande onderwerpen behandeld

 • Inleiding in SPSS
 • Methoden en analyses toepassen in SPSS
 • Werken met SPSS-datavenster
 • Werken met bestandstypes
 • Bestanden aanmaken in SPSS
 • ASCII data importeren in SPSS
 • Variabelen en data bewerken in SPSS
 • Werken met Syntax
 • Hercoderen en berekenen van variabelen in SPSS
 • Databestanden opsplitsen
 • Frequentieverdelingen maken
 • Kruistabellen en boxplots maken
 • Uitvoerende en beschrijvende analyses
 • Bestanden exporteren naar tekstverwerkingsprogramma’s
 • De grafische mogelijkheden van SPSS
 • Onderzoeksvaardigheden en operationalisering van onderzoek
 • Afbakening van onderzoeksdefinities
 • (Non-)parametrische toetsen: de z-toets en t-toets
 • De Chi-kwadraat en correlatietoets
 • ANOVA’s in SPSS

Lesprogramma

Tijdens de cursus SPSS worden de volgende modules behandeld:

Inleiding in SPSS

 • Wat is SPSS en waarvoor dient het?
 • De rol van statistiek in wetenschappelijk onderzoek
 • Werken met SPSS-datavensters
 • Kennismaken met de Viewer, Data Editor en Syntax Editor
 • Bestandstypen

Werken met SPSS en bewerken van variabelen

 • Bestandssoorten, bestanden openen, nieuwe bestanden aanmaken en opslaan
 • Databestanden sorteren en koppelen
 • ASCII data invoeren
 • Labels en variabelen definiëren
 • Variabelen bewerken, hercoderen en berekenen
 • Hoe kies je een case?
 • Werken met syntax
 • Databestanden verkennen en opsplitsen
 • Omgaan met ontbrekende gegevens

Beschrijvende en toetsende statistiek

 • Wat is beschrijvende statistiek?
 • Meten van centrale gemiddeldes, mediaan, modus, standaardafwijking en interkwartierafstand
 • Wat is toetsende statistiek?
 • Hoe maak je frequentieverdelingen en vergelijking van gemiddelden?
 • Histogrammen, barcharts, piecharts maken en bewerken
 • Boxplots en kruistabellen aanmaken
 • Werken met split file tijdelijke selecties
 • Uitvoeren van bestanden naar tekstverwerkingsprogramma’s
 • Toetsende statistiek: de z-toets en t-toets
 • Correlatieberekeningen
 • Regressie-analyse
 • Variantieanalyse (ANOVA)

Praktische onderzoekvaardigheden

 • Operationalisering en vraagformulering
 • Definitie bepalen en onderzoek afbakenen
 • Formuleren van de conclusies
 • De uitkomsten en resultaten presenteren met diverse grafische mogelijkheden

Overige onderwerpen die mogelijk aan bod komen tijdens de SPSS cursus

 • Multipele regressieanalyse waaronder residuanalyse en multicollineariteit
 • Moderatie en mediatie in regressieanalyse
 • Dummyvariabelen in regressieanalyse
 • Non-parametrische ofwel verdelingsvrije toetsen
 • Wilcoxon-toets voor twee afhankelijke en twee onafhankelijke steekproeven
 • De Kruskal-Wallis toets voor drie of meer (on)afhankelijke steekproeven
 • De Friedman toets voor drie of meer (on)afhankelijke steekproeven
 • Likert-items betrouwbaarheidsanalyse
 • Factoranalyse en Kansberekeningen
 • Hypergeometrische kansverdeling; normale en binomiale verdeling
 • Steekproeven nemen en de datatypen kiezen die daarbij horen
 • Het opstellen van hypothesen en toetsen via een Z-toets

Resultaten

Na afloop van deze cursus snapt u hoe SPSS in elkaar steekt en wat een handige manier van werken is. Ook besteden we nadrukkelijk aandacht aan praktische zaken zoals: projecten georganiseerd houden, snel de juiste output aanmaken en deze naar Word of Excel omzetten. Verder leert u om voortaan doelgericht in SPSS te werken. Hierdoor weet u welke stappen in welke volgorde gezet moeten worden. Hierdoor krijgt u snel grip op uw eigen data en vermijdt u problemen die u anders in latere analysestappen zou zijn tegengekomen.

U leert kwantitatieve onderzoeken correct uit te voeren en statistische verdelingen op zijn merites beoordelen. Dit houdt in dat u data kunt invoeren, importeren en variabelen kunt definiëren. Ook kunt u gegevens selecteren, transformeren en analyseren aan de hand van verschillende statistische toetsen. Daarnaast bent u in staat om uitkomsten correct te interpreteren en presenteren. In essentie zult u in grote lijnen begrijpen welke analyses voor welke onderzoeksvragen gebruikt kunnen worden.

 • U heeft diepgaande kennis van SPSS opgedaan en kent statistische vakterminologie.
 • U kunt grote gegevensbestanden naar SPSS importeren en onderzoeksvariabelen definiëren.
 • U kunt grote steekproeven nemen en verwerken.
 • U bent in staat om simpele data te analyseren en hier conclusies uit te trekken.
 • U kunt goed uit de voeten met de SPSS gebruikersinterface.
 • U weet wat de vele mogelijkheden van beschrijvende en toetsende statistiek zijn.
 • U kent de laatste ontwikkelingen over statistiek en past de modernste statistische methoden en technieken toe met SPSS software.
 • U kunt het onderzoeksproces correct indelen, de juiste methoden en analyses toepassen om complexe statistische vraagstukken op te lossen.
 • U kunt de gehanteerde statistische methoden en technieken ten alle tijden onderbouwen.
 • U kunt de meest geschikte analysetechnieken in een gegeven onderzoeksdoel hanteren.
 • U weet aan welke eisen data moet voldoen om SPSS nuttig toe te kunnen passen.
 • U kunt een groot aantal aan veelzijdige en betrouwbare analyses uitvoeren.
 • U weet hoe u onderzoeksresultaten moet interpreteren en presenteren.

Arbeidsperspectieven

Momenteel bestaat er een grote vraag naar SPSS specialisten op het gebied van onderzoek, onderwijs en data-analyse. Nadat u de cursus SPSS heeft afgerond beschikt u over specifieke kennis en vaardigheden die u in staat stellen om uzelf van de rest te onderscheiden. Hierdoor heeft u een streepje voor op de arbeidsmarkt en kunt u direct aan de slag voor veel werkgevers op afdelingen die met data te maken hebben. Bovendien hebben SPSS specialisten met een officieel Global Training certificaat op zak een sterke uitgangspositie aan de onderhandelingstafel. Hierdoor zijn zij in staat om betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Daarnaast wordt er verwacht dat de vraag naar SPSS specialisten de komende jaren zal blijven toenemen.

Na het afronden van cursus SPSS zou u aan de slag kunnen als:

 • SPSS specialist
 • Informatieanalist
 • (Big) data analist
 • Business analist
 • Business intelligence (BI) analist
 • Onderzoeker
 • Docent
 • Wiskundige
 • Statistische consultant

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om carrière te maken als freelance SPSS specialist.

Klantervaringen

Meer weten?

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over Global Training en onze cursussen. In de brochure komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Over ons
 • Waarom kiezen voor Global Training
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Onze werkwijze
 • Businesscase en examen
 • Certificering en kwaliteit
 • Startgarantie
 • All-in tarieven
 • Fiscale belastingvoordelen
 • Opleidingslocaties

Klik op de onderstaande button om de brochure te downloaden, of schrijf uzelf vandaag nog in!

Anderen bekeken ook

Cursus Statistiek

Wilt u geavanceerde kansberekeningen en complexe statistische onderzoeken uitvoeren? Of wilt u weten wat het verschil is tussen een beschrijvend en verklarend onderzoek? Wacht dan niet langer en bekijk de praktijkgerichte cursus Statistiek!

Cursus R

Ontdek patronen en trends in grote datasets om predictive modellen en algoritmes te ontwikkelen. Gebruik krachtige en open-source statistische software om het maximale te halen uit data analyse, big data en data science projecten. Bekijk de cursus R!

Cursus Power BI

Tijdens deze cursus gaat u Power BI inzetten om data uit verschillende bronnen samen te brengen tot interactieve dashboards en krachtige rapportages. Hiermee zet u een belangrijke stap richting het datagedreven werken. Bekijk de cursus Power BI.

QlikView training

Voor zowel grote als kleine organisaties is QlikView de oplossing om bruikbare en betrouwbare inzichten uit data te halen. Met QlikView kunt u immers snel en efficiënt gegevens ophalen, analyseren, bewerken en presenteren! Bekijk de QlikView training!

Deskundig en persoonlijk advies aanvragen?

Op basis van uw huidige loopbaan en leerdoelen geven wij u graag persoonlijk advies. Laat uw gegevens achter en onze deskundige opleidingsadviseurs bellen u binnen 24 uur op om het persoonlijk advies te bespreken.

Waarom kiezen voor Global Training?

Praktijkgericht

Kleine klassen

Topkwaliteit

Bevlogen trainers

Unieke nazorg

Certificaten

Inspirerende lesdagen

Individuele begeleiding

Een selectie van onze klanten

ING logo
KPN logo
Nationale Nederlanden logo
Ministerie van Defensie logo
Ziggo logo
Aegon logo

Wij zijn trots op

3.000 +

Verzorgde cursussen

9,4

Gemiddelde beoordeling

45

Opleidingslocaties in NL en BE

150 +

Bevlogen docenten

Opleidingsadvies nodig?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn op werkdagen tussen 09:00 t/m 17:00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ons bereiken door de “bel me terug” knop bovenaan deze pagina te gebruiken. Of neem contact met ons op via:

Studiegids ontvangen?

In de studiegids staat een overzicht van alle cursussen die Global Training aanbiedt. Vraag deze nu aan en ontvang alle opleidingsinformatie per mail.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Updates & aanbiedingen

Meld uzelf aan op onze nieuwsbrief en blijf daardoor op de hoogte van de laatste updates en aanbiedingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.