Cursus Power BI

Cursus beoordeling

4.6/5

/ 9,4

In het kort

Zoekt u manieren om uw data nog waardevoller te krijgen zodat u betere datagedreven beslissingen kan nemen die enorme concurrentievoordelen creëren? Wilt u zich graag verdiepen in een efficiëntere manier van data-analyse en datavisualisatie? Tijdens deze praktijkgerichte cursus Power BI leert u hoe u data analyseert en vertaalt naar inzichtelijke dashboards en managementrapporten. Hiervoor wordt u ondergedompeld in alle facetten, mogelijkheden en functionaliteiten van Power BI. 

Cursus Power BI: complexe data naar waardevolle informatie vertalen om datagedreven beslissingen te nemen die in het voordeel van uw organisatie werken

Zoekt u manieren om uw data nog waardevoller te krijgen zodat u betere datagedreven beslissingen kan nemen die enorme concurrentievoordelen creëren? Wilt u zich graag verdiepen in een efficiëntere en professionelere manier van data-analyse en datavisualisatie? Gebruikt u momenteel Excel voor het opmaken van managementrapportages en dashboards, maar bekruipt u het gevoel dat het beter kan? Of wilt u inzichtelijke dashboards en managementrapportages creëren om ze nadien eenvoudig en online met collega’s of andere partijen te delen? Zoek dan niet verder, want tijdens deze praktijkgerichte cursus van Global Training brengen we u alle fijne kneepjes van Power BI bij.

De hoeveelheid en verscheidenheid aan data neemt dagelijks toe. Het wordt dan ook steeds lastiger om complexe data te verwerken tot waardevolle informatie die in het voordeel van een organisatie werken. En dat terwijl veel organisaties deze noodzaak wel voelen. Microsoft speelt handig in op deze behoefte met het software pakket Power BI. Microsoft Power BI is namelijk een handige en efficiënte tool voor data-analyse en datavisualisatie doeleinden. Met Microsoft Power BI kunt u kwalitatieve en professionele managementrapporten en dashboards opstellen. Hiermee transformeert u complexe data in een handomdraai tot waardevolle informatie die in het voordeel van uw organisatie werken. Deze complete, nieuwe en waardevolle inzichten stellen organisaties vervolgens in staat om voortaan betere datagedreven beslissingen te nemen. Hierdoor kunnen enorme concurrentievoordelen worden behaald en ondernemingsdoelstellingen sneller worden gerealiseerd. Het is dan ook niet voor niets dat Microsoft Power BI is uitgegroeid tot één van de meest populaire data-analyse en datavisualisatie pakket in de wereld van Business intelligence (BI).

Binnen een dynamische onderneming zijn verschillende interne en externe datastromen vaak verspreid en elk op hun eigen manier gestructureerd en georganiseerd. Net daar zit ook de kracht van de data-analyse- en datavisualisatie tool Microsoft Power BI, die de verschillende databronnen met elkaar verbindt, in relatie legt en interpreteert. Met Microsoft Power BI kunt u dus data uit bijna alle mogelijk denkbare bronnen vertalen naar waardevolle inzichten voor uw organisatie (waaronder ook de Cloud). Met andere woorden, Power BI zorgt er dus voor dat u zinvol gebruik maakt van alle beschikbare data in en rondom uw organisatie door verschillende databronnen te bewerken en met elkaar te koppelen. Hierdoor wordt het identificeren van onderlinge verbanden tussen verschillende data een eenvoudige taak met Power BI. Deze nieuwe waardevolle inzichten vertaalt u vervolgens naar heldere visualisaties zoals managementrapportages en dashboards.

Aan de andere kant kunt u met Microsoft Power BI bijvoorbeeld ook inzichtelijke dashboards en managementrapportages opstellen die de performance en efficiëntie van uw producten, diensten of afdelingen in kaart te brengen. Hierdoor kunt u bottlenecks eenvoudig opsporen en daar snel op anticiperen. Dat kan gaan van heel eenvoudige en algemene dashboards voor een breed publiek, tot aan detailrapportages voor een bepaald segment. De meerwaarde van Power BI zit bovendien ook in de verhelderende grafieken en diepgaande rapporten die u met Power BI eenvoudig kunt opstellen. De grafieken en rapporten zijn volledig aanpasbaar, zodat u in het dashboard kan inzoomen op details of juist een totaaloverzicht.

Ook is Power BI een softwarepakket die u eenvoudig kunt integreren met Excel. Hierdoor zullen de mogelijkheden, functionaliteiten en kracht van Power BI exponentieel worden versterkt. U kunt dan nog krachtigere en efficiëntere managementrapportages en dashboards opstellen. Hierdoor zal Power BI u in staat stellen om complexe data in een handomdraai te vertalen naar nieuwe en waardevolle inzichten waarmee kwalitatieve datagedreven beslissingen genomen kunnen worden.  

Tijdens deze cursus Power BI leert u:

 • Hoe u gegevens verzamelt en via standaard tools opschoont.
 • Hoe u berekeningen en metingen kunt toevoegen aan uw data.
 • Hoe data-analyses werken en hoe u een BI-model ontwerpt.
 • Hoe u effectief managementrapporten opstelt met gegevens uit Excel en andere databronnen (waaronder bijvoorbeeld websites).
 • Hoe u interactieve en begrijpelijke management dashboards creëert.
 • Hoe u dashboards eenvoudig online deelt.
 • Hoe de Power BI Service en Power BI mobiele app werken.

Deze cursus Power BI is ontworpen vanuit de gedachte dat u de theorie onmiddellijk in de praktijk moet kunnen toepassen. Daarom besteden we tijdens deze cursus Power BI de meeste tijd aan het effectief gebruiken van de verschillende functionaliteiten van Microsoft Power BI. Verwacht van deze cursus Power BI dan ook geen lange theoretische verhalen, maar beknopte to-the-point praktijkvoorbeelden en tips die u direct in de praktijk kunt toepassen.

Aan het einde van deze cursus Power BI heeft u alle kennis en vaardigheden in huis om efficiënte en heldere managementrapportages en dashboards op te stellen. Hierdoor zal uw organisatie in staat zijn om de juiste data-driven beslissingen te nemen die enorme concurrentievoordelen bieden. Insteek hierbij is om organisatiedoelstellingen doeltreffender te realiseren

Kortom, wat u vandaag al doet, zal u veel sneller en eenvoudiger kunnen doen door Excel en Power Bi met elkaar te gaan combineren. Bovendien gaat u ook heel wat nieuwe mogelijkheden rondom datavisualisatie en data-analyse ontdekken en meteen kunnen toepassen. Wacht dus niet langer en schrijf uzelf vandaag nog in voor deze praktijkgerichte cursus Power BI van Global Training!

Doelgroep & voorkennis

De cursus Power BI is geschikt voor iedereen die data beter wil leren visualiseren en analyseren om voortaan onderbouwde en datagedreven beslissingen wil nemen. Of u nu dus een financial controller, IT-professional, data analist, big data engineer, Bi specialist, marketingmanager of sales directeur bent, Power BI is breed inzetbaar. Hierdoor is Power Bi dus ook van grote meerwaarde voor een tal van afdelingen binnen uw organisatie zoals marketing, sales, HR, finance en IT.

Deze Power BI training is sterk aanbevolen voor iedereen die analyses wil maken op basis van grote hoeveelheden data en deze op een juiste en efficiënte manier wil visualiseren. De cursus richt zich daarnaast ook op professionals en managers die zelf geen managementrapporten maken, maar wel processen en afdelingen willen monitoren en sturen met behulp van dashboards (KPI’s of omzetcijfers).

Ook is deze Power BI opleiding geschikt voor de gevorderde Microsoft Excel gebruiker die bij voorkeur ook enige ervaring heeft met het opstellen van rapporten en werken met databronnen. Enige ervaring in het werken met databases en draaitabellen is aanbevolen.

Lesmaterialen, software en benodigdheden

Wij adviseren om een eigen laptop mee te nemen. Mocht u niet over een eigen laptop beschikken, geef dit dan door aan uw opleidingsadviseur. Uw opleidingsadviseur zal voor een passende oplossing zorgen. Dit kan inhouden dat er voor u een laptop wordt gehuurd.

Voor deze cursus heeft u Microsoft Excel en Power BI nodig. Beschikt u hier niet over, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs. Zij helpen u verder op weg.

Wat ga ik leren?

Tijdens deze praktijkgerichte cursus Power BI leert u hoe u data analyseert en vertaalt naar inzichtelijke dashboards en managementrapporten (datavisualisatie). Hiervoor wordt u ondergedompeld in alle facetten, mogelijkheden en functionaliteiten van Power BI. Zo wordt u wegwijs gemaakt in de interface van Power BI, leert u verschillende systemen te koppelen, leert u data toe te voegen en bewerken, leert u data op de juiste wijze te interpreteren en gaat u tot slot kwalitatieve en professionele dashboards en managementrapporten opstellen.

Concreet leert u tijdens deze cursus Power BI:

 • Een koppeling te maken op tabellen van een SQL database.
 • Met deze gegevens een Datamodel (PowerPivot) te maken.
 • Gegevens met berekeningen uit te breiden tot bruikbare informatie (door middel van DAX berekeningen).
 • Het datamodel te ontwerpen door met deze gegevens draaitabellen te maken op basis van een relationeel tabellensysteem.
 • Visualisaties te maken van het datamodel met PowerView en PowerMap.
 • Gegevens uit verschillende databronnen te bewerken via PowerQuery en die gegevens ook toevoegen aan het datamodel.
 • Visualisaties te maken uit verschillende bronnen met Power BI Desktop.

Kortom, alles wat u moet weten over Power BI om voortaan de juiste datagedreven beslissingen te kunnen nemen.

Lesprogramma

Tijdens de cursus Power BI worden de volgende modules behandeld:

Introductie Microsoft Power BI (inclusief account aanmaken en configuratie)

Functionaliteiten en mogelijkheden Power BI Desktop

 • Interface
 • Rapporten
 • Gebruikers
 • Gegevenssets
 • Dashboards

DISP-methode

Externe gegevensbronnen importeren en structureren

 • Data inladen (SQL database, Excel, CSV, Power Query, tekstbestanden, websites) en bronnen samenvoegen
 • Data verzameling structureren en opmaken (opschonen, splitsen, conditionele kolommen)

Relaties leggen en datamodel maken

 • PowerPivot-model in Excel
 • BISM-connectie in Sharepoint

Berekeningen en bewerkingen op data

 • Werken met SUM/COUNT/DISTINCT.COUNT/AVERAGE/CALCULATE/DATUM TABLE
 • Draaitabellen, draaigrafieken en kubusfuncties
 • DAX en meest gebruikte functies

Visualiseren en modelleren van data

 • Rapporten maken met de meest gebruikte visuals zoals tabellen, grafieken, kaartvormen en matrixvormen
 • Opmaken en analyseren van visuals, als ook diverse specifieke visuals als KPI’s of data plotten op een geografische kaart

Uploaden van rapporten naar Power BI Online

 • Mogelijkheden Power BI Online (inclusief toevoegen van een rechtenstructuur)
 • Verschillen met desktopversie
 • Publiceren van rapporten
 • Maken en online delen van dashboards
 • Power BI online en Sharepoint BI site
  • Gebruik van documentbibliotheken in SharePoint
  • Gebruik van rapporten en dashboards in PowerBI.com

Tips en tricks en do’s en dont’s

De verschillende tools die aan bod komen in de cursus zijn:

PowerPivot

 • Relaties leggen en aanpassen met een SQL database waarmee een datamodel wordt gemaakt
 • Tabellen toevoegen vanuit bestaande verbindingen of andere bronnen
 • Gegevenstypes en regionale instellingen bepalen
 • Excel-werkbladen koppelen met het datamodel
 • Met DAX-berekeningen hiërarchieën maken en toevoegen aan het datamodel voor bijvoorbeeld YTD omzet

PowerView

 • Visualisaties maken met het datamodel
 • Aanpassen van de standaard veldenset of het tabelgedrag
 • Dashboard of visueel rapport maken met verschillende objecten: titel, logo, slicer, filters, tabel en grafieken

PowerMap

 • Creëren van geanimeerde visualisaties
 • Maken van een PowerMap Tour en Video (MP4)

PowerQuery

 • Gegevens inlezen en bewerken uit een SQL database
  • Query folding
  • Kolommen aanpassen, verbergen, samenvoegen en splitsen
  • Query’s samenvoegen
  • Gegevensbronnen en types hergebruiken en aanpassen
  • Nulwaarden verwijderen
 • Gegevens inlezen en bewerken vanuit Microsoft Excel
  • Number To Text, CSV en tekstbestanden inlezen en aanpassen
 • Functie maken met M-script
 • Query gegevens aan een datamodel toevoegen

Power BI Desktop (applicatie)

 • Data ophalen vanuit een SQL Server database
 • Query’s samenvoegen
 • Gegevens uit Microsoft Excel toevoegen
 • Relaties van het datamodel controleren en aanpassen
 • Visualisaties maken van de verschillende bronnen

Resultaten

Na afloop van deze cursus Power BI maakt u in een handomdraai heldere dashboards en overzichtelijke managementrapportages. Deze stellen uw organisatie in staat om voortaan kwalitatieve data driven keuzes te maken. Hierdoor zal u concurrentievoordelen behalen die uw organisatie in staat stellen om zijn doelstellingen doeltreffender te realiseren. In essentie leert u tijdens deze cursus Power Bi om intelligenter te werken.

U heeft geleerd om met Power BI zowel interne als externe datastromen (gestructureerde, semigestructureerde en ongestructureerde data) op te schonen, verzamelen, bewerken, analyseren, structureren, visualiseren en presenteren. Daarnaast leert u de nodige koppelingen met achterliggende systemen te maken.

Na het afronden van de cursus Power BI:

 • U kent de mogelijkheden van de tool Power BI.
 • U weet hoe u snel en efficiënt rapporten kan opstellen.
 • U weet hoe u data importeert, koppelt, opschoont, opmaakt en structureert.
 • U kunt data bewerken en calculaties maken om de juiste inzichten te krijgen.
 • U weet hoe u verbanden legt en hoe u een datamodel maakt.
 • U weet hoe u visuele rapporten maakt met de meest gebruikte visuals.
 • U kunt rapporten uploaden naar Power BI Online.
 • U kunt dashboards maken en weet hoe ze te delen.
 • U kent de do’s en don’ts voor het maken van inzichtelijke dashboards.

Arbeidsperspectieven

Momenteel is er een grote vraag naar Power BI specialisten. Door deze cursus Power BI te volgen zal u over specifieke kennis en vaardigheden beschikken die u in staat stellen om uzelf van de rest te onderscheiden. Als Power BI specialist opgeleid door Global Training heeft u een streepje voor op de arbeidsmarkt. U kunt direct aan de slag voor veel werkgevers op de business intelligence (BI) afdeling.  De verwachting is dat de vraag naar Power BI specialisten de komende jaren zal blijven stijgen. Doordat er veel vraag is naar goed opgeleide Power BI specialisten, hebben deze professionals bovendien ook een sterkere uitgangspositie aan de onderhandelingstafel. Hierdoor zijn zij in staat om betere arbeidsvoorwaarden te eisen.

Na het afronden van deze cursus Power BI kunt u aan de slag als:

 • Business analist
 • Data analist
 • Big data angineer
 • BI specialist
 • Data visualisation lead
 • Business intelligence project manager
 • Performance reporting officer
 • BI-consultant
 • Power User
 • ICT-professional
 • Overige types binnen de domeinen Data en Business Intelligence

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om carrière te maken als freelance Power BI specialist.

Klantervaringen

Meer weten?

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over Global Training en onze cursussen. In de brochure komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Over ons
 • Waarom kiezen voor Global Training
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Onze werkwijze
 • Businesscase en examen
 • Certificering en kwaliteit
 • Startgarantie
 • All-in tarieven
 • Fiscale belastingvoordelen
 • Opleidingslocaties

Klik op de onderstaande button om de brochure te downloaden, of schrijf uzelf vandaag nog in!

Anderen bekeken ook

Cursus SPSS

Wordt het tijd om uw praktische kennis en vaardigheden van statistiek op te frissen? Wilt u leren hoe u op een professionele manier grote databestanden kunt bewerken en interpreteren? Dan is onze SPSS cursus precies wat u nodig heeft.

Cursus R

Ontdek patronen en trends in grote datasets om predictive modellen en algoritmes te ontwikkelen. Gebruik krachtige en open-source statistische software om het maximale te halen uit data analyse, big data en data science projecten. Bekijk de cursus R!

Data Analist opleiding

Wilt u grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data omzetten in waardevolle en bruikbare inzichten voor uw organisatie? Wilt u aan de hand van deze nieuwe en waardevolle inzichten voortaan datagedreven beslissingen nemen?

QlikView training

Voor zowel grote als kleine organisaties is QlikView de oplossing om bruikbare en betrouwbare inzichten uit data te halen. Met QlikView kunt u immers snel en efficiënt gegevens ophalen, analyseren, bewerken en presenteren! Bekijk de QlikView training!

Deskundig en persoonlijk advies aanvragen?

Op basis van uw huidige loopbaan en leerdoelen geven wij u graag persoonlijk advies. Laat uw gegevens achter en onze deskundige opleidingsadviseurs bellen u binnen 24 uur op om het persoonlijk advies te bespreken.

Waarom kiezen voor Global Training?

Praktijkgericht

Kleine klassen

Topkwaliteit

Bevlogen trainers

Unieke nazorg

Certificaten

Inspirerende lesdagen

Individuele begeleiding

Een selectie van onze klanten

ING logo
KPN logo
Nationale Nederlanden logo
Ministerie van Defensie logo
Ziggo logo
Aegon logo

Wij zijn trots op

3.000 +

Verzorgde cursussen

9,4

Gemiddelde beoordeling

45

Opleidingslocaties in NL en BE

150 +

Bevlogen docenten

Opleidingsadvies nodig?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn op werkdagen tussen 09:00 t/m 17:00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ons bereiken door de “bel me terug” knop bovenaan deze pagina te gebruiken. Of neem contact met ons op via:

Studiegids ontvangen?

In de studiegids staat een overzicht van alle cursussen die Global Training aanbiedt. Vraag deze nu aan en ontvang alle opleidingsinformatie per mail.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Updates & aanbiedingen

Meld uzelf aan op onze nieuwsbrief en blijf daardoor op de hoogte van de laatste updates en aanbiedingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.