Cursus Python

Cursus beoordeling

4.6/5

/ 9,2

In het kort

Het krachtige en veelzijdige Python wordt tegenwoordig dan ook veel gebruikt bij de ontwikkeling van state of the art object georiënteerde applicaties. Ook is Python een populaire taal voor het ontwikkelen van grafische user interfaces en webapplicaties op het Linux platform. Denk maar aan Linux distributies zoals RedHat, die gebouwd zijn met Python. Ook worden Google apps vaak in Python ontwikkeld omwille de vele voordelen ten opzichte van allerlei andere programmeertalen.

Cursus Python: leer op een intuïtieve en toegankelijke wijze allerlei professionele en kwalitatieve webapplicaties en grafische user interfaces te ontwikkelen

Wilt u een intuïtieve, makkelijke en krachtige programmeertaal aanleren die op vele fronten inzetbaar is? Wilt u aan de hand van uitgebreide standaardbibliotheken allerlei professionele en kwalitatieve webapplicaties en grafische user interfaces ontwikkelen? Of wilt u Python inzetten bij veelgevraagde disciplines zoals Artificial Intelligence (AI), big data, data science, cyber security of machine learning? Dan is deze praktijkgerichte cursus Python van Global Training zonder twijfel interessant voor u!

Het in Nederland ontwikkelde Python is een snelle, krachtige en open source programmeertaal waarmee een breed scala aan veelzijdige webapplicaties en grafische user interfaces ontwikkeld kunnen worden. Python is anders dan zijn concurrenten omdat het in de basis altijd al een object georiënteerde programmeertaal was. Verder wordt de Python taal gekenmerkt door een duidelijk en makkelijk te begrijpen syntax. Hierdoor is Python een programmeertaal die in vergelijking met andere programmeertalen relatief makkelijk aan te leren is. Zelfs al heeft u geen programmeer kennis. Dit komt doordat Python over een zeer uitgebreide bibliotheek met standaardfunctionaliteiten beschikt waarmee u snel webapplicaties kunt ontwikkelen. Hierdoor hoeft u dus niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden en kunt terugvallen op reeds bestaande objecten. In vakjargon wordt dit ook “Rapid Application Development” genoemd. Bovendien is Python ook nog eens open source (gratis) van aard en kan het op bijna elk platform gebruikt worden. Inmiddels is de Python taal wereldwijd geroemd om zijn toegankelijkheid en intuïtief gebruik en niet voor niets razend populair onder webdevelopers.

Het krachtige en veelzijdige Python wordt tegenwoordig dan ook veel gebruikt bij de ontwikkeling van state of the art object georiënteerde applicaties. Ook is Python een populaire taal voor het ontwikkelen van grafische user interfaces en webapplicaties op het Linux platform. Denk maar aan Linux distributies zoals RedHat, die gebouwd zijn met Python. Ook worden Google apps vaak in Python ontwikkeld omwille de vele voordelen ten opzichte van allerlei andere programmeertalen. Daarnaast is Python op dit moment ook een veelgevraagde specialisatie binnen de domeinen van kunstmatige intelligentie (AI), big data, data analyse, cyber veiligheid en machine learning. Stuk voor stuk nieuwe kennisdomeinen waar organisaties steeds vaker op inzetten. Daarom is het aanleren van Python een must voor elke (toekomstige) software ontwikkelaar.

Tijdens deze cursus Python leert u alle facetten van de populaire programmeertaal Python kennen. Allereerst behandelen we de meest essentiële onderdelen van Python zoals: variabelen en waarden, program en control flow, classes, functies en exceptions. Nadien gaat u aan de slag met de verschillende object georiënteerde elementen. Daarmee kunt u al flink programmeren in Python. Om uw kennis aangaande de Python programmeertaal helemaal op te frissen, gaat u uiteindelijk ook aan de slag met File I/O, serialisatie, XML processen en de implementatie van webservices. Naast deze praktische kennis wordt u ook ondergedompeld in de verschillende toepassingsgebieden van Python zoals server-sidedscripting (CGI), client-sidedscripting in Android, databasekoppeling met SQLite en schaalbaarheid met GAE.

Om de vertaalslag naar de praktijk te maken, gaat u tijdens deze praktijkgerichte cursus Python onder begeleiding van onze docent geheel zelfstandig een volledige Python webapplicatie ontwikkelen. Dit kan een businesscase zijn gebaseerd op uw eigen werksituatie, maar ook fictieve een businesscase. Tijdens dit proces komen alle modules van de cursus Python aan bod. Op deze manier krijgt u de Python programmeertaal snel en grondig in de vingers. Na afloop van deze opleiding Python kunt u dan ook geheel zelfstandig een professionele en kwalitatieve Python webapplicatie en grafische user interface ontwikkelen. Ook leert u samen met andere developers te werken aan complexere webapplicaties. Wacht dus niet langer, en schrijf u in voor de cursus Python van Global Training!

Doelgroep & voorkennis

Deze cursus is bestemd voor iedereen die de veelzijdige programmeertaal Python willen aanleren om object georiënteerde webapplicaties en grafische user interfaces te ontwikkelen en onderhouden. Deze cursus Python is ook geschikt voor mensen die de Python code van anderen willen begrijpen. De onderstaande profielen zijn bij uitstek geschikt om aan deze cursus deel te nemen:

 • Ontwikkelaars/developers
 • Systeembeheerders
 • IT-developers
 • Beginnende programmeurs

Voor de cursus Python is geen specifieke voorkennis vereist. Kennis van programmeren is echter wel een pré. Praktijkervaring met object georiënteerde programmeertaal kan ook handig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: C, Pascal, C++, C#, Visual Basic of Java. Ervaring met een scripting programmeertaal zoals Shell, Perl of Awk is ook bevorderlijk voor een goede begripsvorming. Het gaat hierbij vooral om het algoritmisch denken dat om de hoek komt kijken bij het programmeren in Python.  

Wilt u eerst de basis programmeerconcepten en -begrippen onder de knie krijgen alvorens u aan deze cursus Python gaat starten? Dan adviseren wij u om eerst de cursus Programmeren van Global Training te volgen.

Lesmaterialen, software en benodigdheden

Tijdens de cursus Python ontvangt u van onze docent alle benodigde cursusmaterialen. Daarnaast adviseren wij u om een eigen laptop mee te nemen (Windows of Mac besturingssysteem). Mocht u niet over een eigen laptop beschikken, geef dit dan door aan uw opleidingsadviseur. Uw opleidingsadviseur zal voor een passende oplossing zorgen. Dit kan inhouden dat er voor u een laptop wordt gehuurd.

Wat ga ik leren?

Tijdens deze cursus wordt u volledig ondergedompeld in de veelzijdige en toegankelijke programmeertaal Python. De populaire programmeertaal die vaak wordt gebruikt voor installatiescripts en prototypes van grote webapplicaties. Omdat het slagen van deze cursus staat of valt met de opgedane praktijkervaring, gaat u tijdens deze praktijkgerichte cursus geheel zelfstandig een volledige Python webapplicatie ontwikkelen.

Zo leert u:

 • Python te installeren en verschillende manieren aan om scripts uit te voeren.
 • Basisbegrippen kennen zoals declaraties, variabelen en control flow structures.
 • Functies met verschillende parameters zoals byvalue en byreference.
 • Lambda functies.
 • Modules binnen de Python software met gebruik van namespaces en packages.
 • Functioneel te programmeres en gaan we dieper in op Comprehensions.
 • Fouten af te handelen via exception handling.
 • Diverse Python library functies kennen.
 • Database access met de Python database API.
 • Object-georiënteerd programmeren met classes en objecten met aandacht voor properties, constructors en encapsulation.

Lesprogramma

Tijdens de cursus Python worden de volgende modules behandeld:

Starten met Python

 • Positionering:
  • Wat is Python?
  • Wat kunt u met Python?
 • Eigenschappen
 • Principes
 • Toepassingen
 • Gebruik:
  • Python software installeren
  • Python PATH opzetten
 • Interactieve modus
 • Scriptmodus:
  • Scripts runnen in Python
  • De command line
 • Variabelen:
  • Omgevingsvariabelen
  • Variabelen, datatypen en datastructuren
 • Identifiers
 • Reservedwords
 • Lines en identation
 • Multi line statement
 • Quotes

Basistypes

 • De verschillende datatypes van Python en hun eigenschappen
 • Expressies en operatoren
 • Schermuitvoer
 • String operaties
 • Slices
 • Mutable versus immutable

Programmastructuren

 • Indentatie als blokstructurering
 • Code style (PEP8)
 • Opbouw van de control flow
 • Control structures, commando’s en lussen (if-elif-else, for-else en while-else)
 • Statements break, continue en pass
 • Inleiding tot exception afhandeling (EAFP)

Datastructuren

 • Sequences en lists in het algemeen
 • Specifieke string methods
 • Twee varianten van string-formattering
 • Specifieke list methods en list comprehension
 • Functies sorted, reversed en enumerate
 • Gebruik van dictionaries, tuples en sets
 • Gerelateerde methods voor deze data types

Werken met functies

 • Functies bouwen, docstrings, parameter overdracht, return waarden
 • Function syntax
 • Functies aanroepen
 • Functies als parameter
 • Functies als waarde
 • Scope regels
 • Generator functies
 • Lambda functies
 • Geneste functies
 • Functies map en filter
 • Overrides en overwriting references
 • Function arguments

Werken met modules

 • Welke modules kent Python
 • Argumenten voor moduleren
 • Modules gebruiken
 • Modules maken
 • Modules lokaliseren
 • Dir function
 • Verklaringen importeren
 • Een test-harnas in een module
 • Docstrings
 • Python packages
 • Namespaces

Files en Data encodering

 • Benadering van binaire versus tekstuele files
 • Verschillende open modes
 • Gebruik van stdin, sdtdout en stderr
 • Unicode en data encodering
 • Data types bytes en bytearray

Object oriëntatie en classes

 • Wat is object georiënteerd programmeren
 • OO-terminologie
 • Invoer en uitvoer van databestanden
 • Invoer via je toetsenbord
 • Invoerfuncties
 • Classes aanmaken
 • Objects aanmaken
 • Iterators
 • Constructors
 • Destructors
 • Inheritance
 • Polymorfisme
 • Encapsulation
 • Speciale class methods
 • Operator overloading
 • Erven van ingebouwde types
 • Static en non static
 • Coercion en conversion

Afhandelen van fouten en uitzonderingen (exceptions)

 • Het EAFP motto (Easier to Ask for Forgiveness than Permission)
 • Exception classes
 • Exceptions afvangen
 • Eigen exception classes
 • Acties bij afvangen van exceptions
 • Exceptions genereren met raise
 • Onverwachte fouten
 • Exceptions afhandelen:
  • exception syntax
  • exception clause

Globaal overzicht van Python Standard Library

 • Overzicht van file handling
 • Opvragen van commandoregel parameters, programma exit
 • Tijdsfuncties
 • Filenaam globbing
 • Filesysteem tree walk
 • Gebruik van subprocessen
 • Eenvoudige netwerkfaciliteiten
 • Serialisatie
 • Reguliere expressies (uitgebreid)
 • Python en JSon
 • Testen met Pytest en unittest
 • Python en Yaml (Pyyaml)
 • Logging

Opzetten database ontwerp en implementatie in Python applicatie

 • Relationele database ontwerpen
 • Python database interfaces
 • De Python Database API
 • MySQL en SQLite gebruiken

Overige modules

 • Hashing en sorting
 • String handling
 • Comprehensions
 • Scripts versus Standalone applications
 • Logging
 • CLI (Command Line Interface)
 • Concurrency (threading/multi processing)
 • XML processing en essentials

Resultaten

Na het afronden van de cursus Python kunt u:

 • Python applicaties ontwerpen en onderhouden.
 • Python installeren en scripts laten draaien.
 • Vertellen hoe Python in elkaar zit, inclusief hoe de software opgedeeld is in modules.
 • Voor- en nadelen van Python opsommen en de toepassingen ervan.
 • Uitleggen wat Python collecties zijn, net als lists, tuples en dictionaries.
 • Werken met strings en calculaties (rekenkundige operaties) uitvoeren.
 • Fouten en exceptions afhandelen in Python scripts.
 • Functions binnen de Python library uit elkaar houden.
 • Object-georiënteerd programmeren door middel van classes en objecten.
 • Werken met Python sequenties: lists, arrays, dictionaries en sets.
 • Input van gebruikers verzamelen en output genereren, naar bestanden schrijven en bestanden lezen.
 • Functies schrijven en uitleggen hoe de control flow werkt.
 • Met data en tijden werken in Python.

Arbeidsperspectieven

Momenteel bestaat er een grote vraag naar Python programmeurs. Nadat u de cursus Python heeft afgerond zult u over specifieke kennis en vaardigheden beschikken die u in staat stellen om uzelf van de rest te onderscheiden. Hierdoor heeft u een streepje voor op de arbeidsmarkt en kunt u direct aan de slag voor veel werkgevers als Python developer. Bovendien hebben Python programmeurs met een Global Training certificaat op zak een sterke uitgangspositie aan de onderhandelingstafel. Hierdoor zijn zij in staat om betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Daarnaast wordt er verwacht dat de vraag naar Python ontwikkelaars de komende jaren zal blijven toenemen.

Na het afronden van cursus Python zou u aan de slag kunnen als:

 • Python developer/ontwikkelaar/programmeur
 • IT-developer
 • Systeem beheerder
 • Software ontwikkelaar
 • Programmeur
 • Systeem ingenieur
 • Data scientist
 • Overige types van developer

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om carrière te maken als freelance Python developer.

Klantervaringen

Meer weten?

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over Global Training en onze cursussen. In de brochure komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Over ons
 • Waarom kiezen voor Global Training
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Onze werkwijze
 • Businesscase en examen
 • Certificering en kwaliteit
 • Startgarantie
 • All-in tarieven
 • Fiscale belastingvoordelen
 • Opleidingslocaties

Klik op de onderstaande button om de brochure te downloaden, of schrijf uzelf vandaag nog in!

Anderen bekeken ook

Cursus Linux

Wilt u geheel zelfstandig een professionele en kwalitatieve besturingssysteem opzetten, beheren en aanpassen? Of wilt u simpelweg bepaalde wijzigingen aan uw huidige server, systeem of netwerk doorvoeren?

Cursus C#

Wilt u diepgaande en gespecialiseerde kennis over C# opdoen en geheel zelfstandig professionele en kwalitatieve C# applicatie ontwikkelen? Moeten de applicaties licht, krachtig en veelzijdig zijn? Bekijk de cursus C#!

Cursus AngularJS

AngularJS is een front-end en clientside JavaScript framework om dynamische en robuuste webapplicaties te ontwikkelen die een uitstekende performance genieten. Dit en nog veel meer leert u tijdens de cursus AngularJS.

Cursus Laravel

Wilt u aan de hand van een open source PHP Framework zowel geavanceerde als simpele webapplicaties ontwikkelen? Wilt u hierbij gebruik maken van een broncode die elegant, eenvoudig, licht en goed leesbaar is?

Deskundig en persoonlijk advies aanvragen?

Op basis van uw huidige loopbaan en leerdoelen geven wij u graag persoonlijk advies. Laat uw gegevens achter en onze deskundige opleidingsadviseurs bellen u binnen 24 uur op om het persoonlijk advies te bespreken.

Waarom kiezen voor Global Training?

Praktijkgericht

Kleine klassen

Topkwaliteit

Bevlogen trainers

Unieke nazorg

Certificaten

Inspirerende lesdagen

Individuele begeleiding

Een selectie van onze klanten

ING logo
KPN logo
Nationale Nederlanden logo
Ministerie van Defensie logo
Ziggo logo
Aegon logo

Wij zijn trots op

3.000 +

Verzorgde cursussen

9,4

Gemiddelde beoordeling

45

Opleidingslocaties in NL en BE

150 +

Bevlogen docenten

Opleidingsadvies nodig?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn op werkdagen tussen 09:00 t/m 17:00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ons bereiken door de “bel me terug” knop bovenaan deze pagina te gebruiken. Of neem contact met ons op via:

Studiegids ontvangen?

In de studiegids staat een overzicht van alle cursussen die Global Training aanbiedt. Vraag deze nu aan en ontvang alle opleidingsinformatie per mail.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Updates & aanbiedingen

Meld uzelf aan op onze nieuwsbrief en blijf daardoor op de hoogte van de laatste updates en aanbiedingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.