Cursus Linux

Cursus beoordeling

4.6/5

/ 9,2

In het kort

Linux is een open-source besturingssysteem dat wordt gebruikt voor webservers en mainframes. Het besturingssysteem geniet een bijzonder goede reputatie op het vlak van: flexibiliteit, beveiliging en betrouwbaarheid. Een unieke eigenschap van het Linux is dat u als gebruiker afzonderlijke commando’s aan elkaar kan koppelen, en de invoer en uitvoer daarvan bewerken. Door zelf de combinaties te vormen hoeft u niet een apart programma te schrijven, zoals bij andere operating systems.

Cursus Linux: geheel zelfstandig een professionele en kwalitatieve besturingssysteem opzetten, beheren en aanpassen

Is het tijd om een nieuwe open-source besturingssysteem op te zetten die stabiel, flexibel, betrouwbaar, prestatiegericht, goed beveiligd en makkelijk te onderhouden is? Of wilt u simpelweg geheel zelfstandig bepaalde wijzigingen aan uw huidige server, systeem of netwerk doorvoeren, zonder dat u beroep hoeft te doen op externe partijen? Of heeft u behoefte aan een besturingssysteem dat ook oudere systemen goed ondersteunt? Dan is de praktijkgeoriënteerde cursus Linux van Global Training uitermate geschikt voor u!

Linux is een open-source besturingssysteem dat wordt gebruikt voor webservers, mainframes en supercomputers. Het besturingssysteem geniet een bijzonder goede reputatie op het vlak van: stabiliteit, flexibiliteit, prestaties, beveiliging, betrouwbaarheid en onderhoud. Een unieke eigenschap van het Linux besturingssysteem is dat u als gebruiker afzonderlijke commando’s aan elkaar kan koppelen, en de invoer en uitvoer daarvan kan bewerken. Door zelf de combinaties te vormen hoeft u niet een apart programma te schrijven, zoals bij andere operating systems. Zo zet een Linux/UNIX-gebruiker de computer naar zijn eigen hand, en niet andersom. Doordat het Linux besturingssysteem open-source van aard is, betekent dit ook dat de onderliggende broncode voor gebruikers en ontwikkelaars vrij toegankelijk is. Ook wordt Linux gratis gedistribueerd door bijvoorbeeld Ubuntu, Red Hat Enterprise, Fedora en Debian.

Door deze eigenschappen is het besturingssysteem van Linux ongekend populair onder netwerk- en systeembeheerders. Linux kent dan ook een zeer breed toepassingsgebied en is tegenwoordig aanwezig in bijna alle aspecten van ons dagelijks leven. Zo draait bijvoorbeeld Android, het meest gebruikte besturingssysteem voor mobiele telefonie ter wereld, op het Linux besturingssysteem. Daarnaast sluit WebOS praktisch ieder apparaat aan op het besturingssysteem van Linux. Denk hierbij aan tablets, smartphones, desktops en printers. Set-top boxen waarmee we HD-films en digitale zenders bekijken zijn ook vaak gebaseerd op Linux. Zo ook geldautomaten en computersystemen in auto’s van Toyota en Peugeot. De immense populariteit van Linux blijkt ook uit het feit dat grote organisaties zoals Wikipedia, IBM, Google, Amazon en Virgin draaien op de open-source software van Linux, net als een groot aantal overheidsdiensten in de VS, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. In de toekomst zal het toepassingsgebied van Linux sterk worden uitgebreid, en daarom is diepgaande en elementaire kennis van Linux zeer aan te raden.

Tijdens de Linux cursus van Global Training wordt u opgeleid tot een professioneel netwerkbeheerder of systeembeheerder (Linux professional). U leert over de elementaire functies en begrippen die de filosofie achter het Linux besturingssysteem vormen. U leert een Linux server op te zetten en te beheren. Ook zal er tijdens de cursus Linux aandacht worden besteed aan de sterke en minder sterke kanten van Linux en raakt u vertrouwd met de Linux/UNIX omgeving.

 • U wordt opgeleid tot een professioneel netwerkbeheerder of systeembeheerder in het bekendste open source besturingssysteem ter wereld: Linux.
 • U kunt als professioneel netwerkbeheerder of systeembeheerder een stabiele, flexibele, prestatiegerichte, betrouwbare, goed beveiligde en makkelijk te onderhouden Linux systeem, server en netwerk opzetten en beheren.
 • U kent alle vaardigheden die u als Linux professional nodig heeft om de vaakst gebruikte Linux distributies te beheren. Tevens kunt u geavanceerde scripts schrijven om taken te automatiseren.
 • U kent alle vaardigheden die u als Linux professional nodig heeft om de vaakst gebruikte Linux distributies te beheren. Tevens kunt u geavanceerde scripts schrijven om taken te automatiseren.
 • U bent optimaal voorbereidt om de LPIC-101 en LPIC-102 examens af te leggen. Daarmee beschikt u over het LPI level 1 certificaat. Dit certificaat is internationaal erkend en veel gevraagd op de arbeidsmarkt.

Global Training biedt met deze Linux cursus een volledige, intensieve, maar vooral ook plezierige training. Onze onafhankelijke docenten staan bekend om hun kritische blik en hebben diepgaande vakkennis en ervaring. De lesstof is uitstekend gedocumenteerd en volledig op de praktijk gericht. Wacht daarom niet langer en schrijf uzelf in voor deze praktijkgeoriënteerde cursus Linux van Global Training!

Doelgroep & voorkennis

De Linux cursus van Global Training is geschikt voor ervaren Linux systeembeheerders of netwerkbeheerders die nu gecertificeerd willen worden. Aan de andere kant is deze cursus Linux ook geschikt voor beginners die hun eerste stappen in het Linux/UNIX-besturingssysteem zetten en vertrouwd willen raken met de faciliteiten, programma’s en commando’s daarvan. Deze cursus Linux is dan ook geschikt voor:

 • Systeem- en netwerkbeheerders die de verantwoordelijkheid dragen voor de gehele technische infrastructuur van een organisatie.
 • Linux consultants die voor hun klanten een nieuwe server, besturingssysteem of netwerk gaan opzetten en beheren.
 • Softwareontwikkelaars die betrokken zijn bij de ontwikkeling, implementatie, beheer en support van het Linux besturingssysteem.
 • HBO- en bachelorstudenten Informatica die praktische kennis van Linux willen opdoen alvorens zijn de arbeidsmarkt betreden.
 • Freelancers en hobbyisten die hun kennis van serverbeheer, systeembeheer en netwerkbeheer willen opfrissen en een professionaliseringsslag willen maken.

Om deze opleiding Linux te volgen, is voorkennis van Linux niet noodzakelijk. Wel wordt algemene kennis van computersystemen verondersteld en is een certificering van CompTIA A+ of gelijkwaardig niveau aan te raden.

Nadat u de cursus Linux heeft afgerond bent u optimaal voorbereidt om de LPIC-101 en LPIC-102 (Linux Professional Institute Certificering) examens af te leggen. Het LPI level 1 certificaat is internationaal erkend en veel gevraagd op de arbeidsmarkt. Tijdens deze training kunt u ook extra uitleg krijgen ter voorbereiding op de examens. Deze examens zijn niet bij de prijs van de cursus Linux inbegrepen.

Lesmaterialen, software en benodigdheden

Wij adviseren om een eigen laptop mee te nemen. Mocht u niet over een eigen laptop beschikken, geef dit dan door aan uw opleidingsadviseur. Uw opleidingsadviseur zal voor een passende oplossing zorgen. Dit kan inhouden dat er voor u een laptop wordt gehuurd.

Wat ga ik leren?

Tijdens deze praktijkgeoriënteerde cursus Linux van Global Training leert u het Linux besturingssysteem uitgebreid kennen. U leert alle vaardigheden kennen om een stabiele Linux server op te zetten die uitstekende prestaties levert. Uiteraard worden u ook alle vaardigheden aangeleerd om een Linux server te beheren.

Tijdens de Linux cursus komen de volgende thema’s aan bod:

 • Introductie Linux en eerste kennismaking met het besturingssysteem
 • De installatie, het filesysteem, de shell-command line en beheer van het Linux-bestandssysteem
 • De grafische interface
 • Uitvoeren van de basistaken op de opdrachtregel
 • Beheer van: opslag, gebruikers en groepen
 • De Linux server, rechtenbeheer, configuraties en probleemoplossing
 • Werken met tekstbestanden, printen in Linux en het X Window Systeem
 • De package manager: hoe worden de verschillende services slim beheerd met packages?
 • Wat is SSH toegang met private en public keys?
 • Client networks
 • Shell – command line
 • Rechtenbeheer
 • Logging, netwerkconfiguratie, Internet protocol (IP) en het oplossen van netwerkproblemen
 • Logbestanden, de beste manier om een server te beveiligen en veiligheidsproblemen op te lossen
 • Werken met GNU Privacy Guard (GPG)
 • Beheer van de hardware en kernel

Na de cursus Linux kunt u het filesysteem, Command Box, editor en de vele standaard Linux/UNIX-utilities gebruiken. Verder leert u hoe u de belangrijkste bestandsbeheer commando’s tot krachtige en flexibele opdrachten kan combineren, zonder het gebruik van ingewikkelde programmeertaal. Voor een compleet overzicht van alle modules die tijdens deze training Linux worden behandeld, verwijzen we u door naar het hoofdstuk Lesprogramma.

Lesprogramma

Hieronder volgt het lesprogramma van deze cursus Linux en de overige thema’s die aan bod kunnen komen:

Module 1: Systeembeheer

 • Wat is Linux?
 • Installatie van Linux
 • Werken met Linux commando’s
 • Beheer van het opstarten van Linux
 • De shell-omgeving inrichten en gebruiken
 • Eenvoudige shell scripts maken en aanpassen
 • Manipulatie en management van SQL data
 • Inrichten van systeembestanden, partities, gebruikersgroepen, groepen en accounts
 • Systeem logging
 • Gebruik van streams, pipes en redirects
 • Werken met vi
 • Verwerken van text streams met filters
 • Werken met bestanden
 • Beheer van disk quota
 • Beheer van software pakketten
 • Werken met gedeelde libraries
 • Beheer van processen
 • Werken met hardware instellingen

Module 2: Een verdiepingsslag

 • X11 installeren en configureren
 • Een display manager opzetten en beheren
 • Toegankelijkheidsinstellingen
 • Een opdracht plannen voor automatisch systeembeheer
 • Lokalisatie en internationalisatie (tijdzone, taal, etc.)
 • Beheer systeemklok en tijd
 • Bash shell scripting
 • Beheer van printers en de printomgeving
 • Beheer van services
 • Beheer van runlevels en targets
 • Werken met permissies en file ownership
 • Inplannen van taken
 • Beheer van de log omgeving

Module 3: Netwerkconfiguratie en beveiliging

 • Mail server basics
 • Beheer van de netwerkomgeving
 • Elementaire netwerkconfiguratie
 • Netwerkproblemen oplossen
 • Configuratie van beveiligingsinstellingen
 • Accessibility (instellen voor gebruikers met beperkingen)
 • Historie en basis van de Mail Transfer Agent
 • De basis van Internetprotocollen
 • Instellingen voor Domain Name System (DNS) clients
 • Beveiliging beheerderstaken
 • Opzetten van beveiliging voor een netwerk host
 • Databeveiliging met behulp van encryptie
 • Gebruik van encryptie in SSH en GPG

Het terrein van Linux/UNIX  heeft een uiterst breed en gevarieerd scope, met een uitgebreide vraag vanuit het bedrijfsleven of de overheid. Om deze reden bestrijkt de expertise van Global Training een zeer breed terrein. De Linux cursus kent een vast programma, maar daarnaast kunnen er tijdens de cursus Linux een groot aantal andere onderwerpen worden besproken. Dit is afhankelijk van de IT-opleidingsvraag die u heeft. Overige onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens de cursus Linux, afhankelijk van de docent of input van de cursisten, zijn:

Inleiding tot de filesysteem-structuur, Het begrip inode, Rm, Software installeren, Adressen, ADSL, Argumenten, XSLT, netwerkgebruik, diverse loadbalancing-oplossingen, Wijzigen van het wachtwoord, Pop, Sluiten, GNOME Office, Firewall, Tonen van bestandsinhoud, Kernel compile, KMO’s, Security, Internet Mail, Oefeningen UNIX (start), on-line documentatie, Servers, Galeon, Client, NIS, Git, Single Sign-on, OpenSSI, Opbouw IPTABLES, TCP & UDP poorten, Prince2, Procesbeheer-commando’s zoals ps en top, SSL/TLS, HTML, IPtables, chat, Algemeen gebruik van de commando-regel, Printing, Python, Werking, mod_perl, Percona Server, mkdir, Interne PC’s, C++, Puppet, DNS en DNSSEC, Bacula, Tomcat, interne concepten van de kernel, Schema: zie appendix, Een vi sessie starten, DEB, Mozilla / Netscape 6.x, Office, Structuur, CA UniCenter, OpenSSH, Partities, Basisgebruik Linux/UNIX op de commandoregel, RADIUS, C, Debian, Server, Credits, Dot files, Math, netstat, Aanmaken van gebruikers en groepen, Andere pakketten, Kopiëren, Postfix, imap, Thuisgebruikers, Grote bedrijven, Opsview, Printer, Ontstaan van Linux/UNIX en de sterke en minder sterke punten van dit systeem, Grafische omgeving, harde en symbolische links naar files, Printen, Nagios, filebeheer, Servlets, Subversion, Multi-Tasking Multi-User, Linux pc, Virtuele computers, mv, LVS, Evolution, ls, Sh, Linux laptop, Bestandssystemen, HP/UX, Schijven, Nessus, Lynx, Historiek (Linux), Cron, Caching server, Swap, DHCP, Wijzigen van protecties met het chmod commando, LPD, Networking, Mozilla / Netscape 6.x, Web services, Csh, Serve, NAT, Acid, Netscape 4.x Collabra, IPCHAINS, Dhcpcd, DNS, De secure commando’s van de SSH-familie zoals ssh slogin scp en sftp, OSPF, Spam filtering, Verzenden van mail, Gebruikers, Nginx, Pascal, Tekstbewerking, Fortran, Linux (RedHat, distributies, VNC, file, Ubuntu, OpenVPN, package managers, scripting, Unix commando’s, Licq, Amanda, Tekst verwijderen, File Transfer Protocol, Bestandsnamen, Inloggen en uitloggen en toetsenbord-conventies, IP in Linux, Remote desktop, Aan informatie geraken, Kabel internet, Achtergrond- en voorgrondprocessen, Apache, Impress, Shell scripting, Geluid, Oefeningen UNIX (toegangsrechten), Installatie, While-iteratie, performanceanalyse en -tuning, Configuratiemogelijkheden, Linux/UNIX, Selectie, Ingres, Gaim, UNIX/Linux device driver ontwikkeling, Licentie (FDL), Calc, loops, Stabiliteit, wildcards en bestandsboekhouding, Scripts, Achtergrondprocessen, Server, Korn, Kmail, KSpread, Compileren, Apache Webserver, Icinga, Hancom Office, Linux computer, Linux/UNIX-versies en –varianten, NIS, Groepen, Sed, Tcl/Tk, De onderdelen, Scientific Linux e. a.), XML, Bourne, Draw, Sendmail, head & tail, tools, Vergelijkingen, De NIS server, Mon, Linux server, Bestandssystemen, Globale definitie, Linuxconf, Wat is IP?, Commando’s, Opbouw IPCHAINS (en IPFWADM), Snort, FTP, LPRng, Linux HA/Heartbeat, I/O redirection en pipelines: Invoer en uitvoer van commando’s, Dial-up, PXE, ping, Lex (flex), KNode, BestandsnameKlassieke bestandssystement met speciale tekens en hun betekenis, Virtuele consoles, X-Window System, Installatie distributies, Het onderliggend systeem, StarOffice / OpenOffice, grafische interface, Bestanden zoeken met het find commando, Fun & informatief, Smalltalk, Squid, Firewall Appliance, redirection naar files en pipes, Linux commando’s leren gebruiken, Routing / Default gateway, Sub-protocollen,Inleiding, Bootloader, Nieuwsgroepen, mounten van filesystemen, Cp, Regels kopiëren, Kenmerken van Linux, GUI tools, Profiles, pico, Big Sister, Binary, HP DataProtector (OmniBackup), command box, Starten van X, MySQL, filesysteem, verwijderen en creëren van bestanden, Netscape Messenger 4.x, X-Chat, Netscape 4.x, Tripwire, gebruiker, FreeBSD, Regels verplaatsen, Find, Becoming God, Sort, ln, Positionering van de cursor, Mozilla / Netscape 6.x Messenger, Zabbix, GPL / BSD licenties, Drivers, AIX, Bestandsdeling (File Sharing), Postscript, Pop, Waar, Configuration management, Procesbeheer: Mogelijkheden van de shell en shell scripts, *BSD, Pan, Cups, Chef, Projecten, the superserver, Afmelden van het systeem, VPN, Partities, Perl, De vi/vim editor, Numerieke notatie, Scotty, De NIS client, IPTABLES, SMB, Bestand, KWord, Historiek (Unix), Go, Writer, LDAP, Protecties van bestanden: Het afschermen van individuele bestanden en groepen van bestanden, RPM, Journalled file systems, Backup, procesbeheer, Mail services, SNMP, LifeKeeper, Oefeningen UNIX (bestandssysteem), inloggen/uitloggen, SMTP, Share definities, Client, Mounting, Solaris, cat, HAProxy, OpenOffice, Scalable, Speciale adressen, Firewalls, WINE, starten/stoppen, Leren programmeren, Prijs, Speciale tekens, backup, Unix bestandspermissies, Gebruikers, Yacc (bison), Tekst wijzigen, Client, job control, Unix filosofie, Command line, configuratie, Bestandsbeheer: Rol van directories, Oracle, IPv6, Ansible, /etc/init.d/network, De platform-onafhankelijke commando’s zoals telnet, Programmeertalen, PHP, Zoekpatronen: gebruik van reguliere expressies, Samba, Shell-variabelen, De console, Bewaking en monitoring, Case, ITIL, Internetverbinding, Security, LaTeX en alle standaard UNIX tools, Logging, algoritmes, PHP, Werking van signals en het commando kill, Mailserver, Glassfish, For-iteratie, CentOS, Clustering, Klassieke bestandssystemen, Softupdates, Operating systemen, Init, Kenmerken, DHCP, Filetoegang, CGI, Wat doe je ermee? Wie kan linux gebruiken?, functies, TAR.GZ / TGZ, Directory-synchronisatie met het rsync commando, Databases, JavaScript, Linux/UNIX en netwerken: Inleiding tot netwerkwijde communicatie-faciliteiten zoals remote login of file transfer en remote execute, more, Browsers, DNS, LPSched, Ksh, Window Managers, Imap, GNU, hernoemen, Systeeminitialisatie, Platform onafhankelijk, Bash, Systeembeheer, Version management, Java, Diskruimtegebruik verifiëren met het du commando, Procesbeheer, Koffice, Keuze, Awk, Filter-commando’s: Werking van de belangrijkste filters zoals grep sort uniq head tail tee wc nl cmp diff en tr, Opera, Base (OpenOffice), Gebruikersbeheer, Speciale mappen, Staroffice/Openoffice?, SUSE, Ghostscript, Daemons, Eenvoudig script, Open Source, Kernel, MariaDB, Communicatie tussen gebruikers: Elektronische post en directe boodschappen versturen, Prioriteit van processen, Zoeken/Vervangen, Controletoetsen voor de terminal, XML, Aanspreken van randapparatuur via “device special files”, De GUI, ifconfig, subnet mask, Legato NetWorker, Inleiding: Rol van de kernel, databewerking, StarBase (StarOffice 5.2), Ontvangen van mail, Tekst invoegen, (x)inetd, een alternatief voor vi, Andere mailservers, Combineren van filter-commando’s met pipes, Redirection & Pipes, Instellingen, CVS, Bestandsstructuur, Kernel Drivers, PostgreSQL, NFS, CFEngine, DHCP server, geavanceerde taken vanuit C, WordPerfect, Virus scanning, Environment variabele en Konquerer.

Resultaten

Na afloop van deze praktijkgeoriënteerde cursus Linux heeft u Linux uitgebreid leren kennen. Als professioneel netwerkbeheerder of systeembeheerder kunt u een stabiele, flexibele, betrouwbare, prestatiegerichte, goed beveiligde en makkelijk te onderhouden Linux systeem, server en netwerk opzetten en beheren. U kent alle vaardigheden die u als Linux professional nodig heeft om de vaakst gebruikte Linux distributies te beheren. Tevens kunt u geavanceerde scripts schrijven om taken te automatiseren. Bovendien bent u optimaal voorbereidt om de LPIC-101 en LPIC-102 examens af te leggen.

U bent voortaan niet meer afhankelijk van dure externe bureaus voor de ontwikkeling en beheer van uw eigen server, systemen en netwerken. Zo bespaart u op termijn flink op bedrijfskosten. U leert de laatste ontwikkelingen en vakterminologie over het Linux besturingssysteem kennen en past de modernste technieken toe. Ook zal deze cursus Linux een positieve bijdrage leveren aan uw professionele ontwikkeling. Hierdoor zal u in staat zijn om uw werkzaamheden voortaan beter op te pakken. Na het volgen van deze cursus Linux bent u in staat om uw afdeling/bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Hierdoor draagt u bij aan de professionalisering en winstgevendheid van uw organisatie.

Arbeidsperspectieven

Momenteel is er veel vraag naar Linux professionals. Na het volgen van deze cursus Linux bent u gespecialiseerd in Linux en UNIX en kunt u direct aan de slag voor veel werkgevers. U beschikt over specifieke kennis en vaardigheden en daarmee kunt u zich onderscheiden van de rest. Als Linux professional heeft u een streepje voor op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze vraag vanuit de arbeidsmarkt de komende jaren gaat stijgen. Doordat er veel vraag is naar goed opgeleide Linux specialisten, hebben deze professionals een sterke uitgangspositie aan de onderhandelingstafel. Hierdoor zijn zij in staat om betere arbeidsvoorwaarden te eisen.

Zo kunt u denken aan functies als:

 • Linux systeembeheerder
 • Linux netwerkbeheerder
 • Software ontwikkelaar
 • Allround ICT medewerker

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om carrière te maken als freelance Linux systeembeheerder of netwerkbeheerder.  

Klantervaringen

Meer weten?

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over Global Training en onze cursussen. In de brochure komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Over ons
 • Waarom kiezen voor Global Training
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Onze werkwijze
 • Businesscase en examen
 • Certificering en kwaliteit
 • Startgarantie
 • All-in tarieven
 • Fiscale belastingvoordelen
 • Opleidingslocaties

Klik op de onderstaande button om de brochure te downloaden, of schrijf uzelf vandaag nog in!

Anderen bekeken ook

Cursus Python

Wilt u een intuïtieve, makkelijke en krachtige programmeertaal aanleren die op vele fronten inzetbaar is? Of wilt u Python inzetten bij veelgevraagde disciplines zoals Artificial Intelligence (AI), big data of data science?

Cursus C#

Wilt u diepgaande en gespecialiseerde kennis over C# opdoen en geheel zelfstandig professionele en kwalitatieve C# applicatie ontwikkelen? Moeten de applicaties licht, krachtig en veelzijdig zijn? Bekijk de cursus C#!

Cursus AngularJS

AngularJS is een front-end en clientside JavaScript framework om dynamische en robuuste webapplicaties te ontwikkelen die een uitstekende performance genieten. Dit en nog veel meer leert u tijdens de cursus AngularJS.

DevOps training

Misschien werkt u al met agile om software te ontwikkelen, maar bekruipt u het gevoel dat het beter kan? Zoek dan niet verder, want de DevOps methodiek helpt u om als ontwikkelaar een efficiëntieslag te maken. Bekijk de DevOps training!

Deskundig en persoonlijk advies aanvragen?

Op basis van uw huidige loopbaan en leerdoelen geven wij u graag persoonlijk advies. Laat uw gegevens achter en onze deskundige opleidingsadviseurs bellen u binnen 24 uur op om het persoonlijk advies te bespreken.

Waarom kiezen voor Global Training?

Praktijkgericht

Kleine klassen

Topkwaliteit

Bevlogen trainers

Unieke nazorg

Certificaten

Inspirerende lesdagen

Individuele begeleiding

Een selectie van onze klanten

ING logo
KPN logo
Nationale Nederlanden logo
Ministerie van Defensie logo
Ziggo logo
Aegon logo

Wij zijn trots op

3.000 +

Verzorgde cursussen

9,4

Gemiddelde beoordeling

45

Opleidingslocaties in NL en BE

150 +

Bevlogen docenten

Opleidingsadvies nodig?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn op werkdagen tussen 09:00 t/m 17:00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ons bereiken door de “bel me terug” knop bovenaan deze pagina te gebruiken. Of neem contact met ons op via:

Studiegids ontvangen?

In de studiegids staat een overzicht van alle cursussen die Global Training aanbiedt. Vraag deze nu aan en ontvang alle opleidingsinformatie per mail.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Updates & aanbiedingen

Meld uzelf aan op onze nieuwsbrief en blijf daardoor op de hoogte van de laatste updates en aanbiedingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.